Bildiriler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Hülya ERTAŞ KILIÇ, Ahmet İlhan ŞEN

ÖZ

“Okul dışı öğretim” okul süresi boyunca, öğretim programına bağlı olarak, okul yapısı dışındaki alanların ve kurumların kullanıldığı öğretim anlamına gelmektedir. Okul dışı öğretim, informal eğitim kaynaklarını formal eğitim için kullanır. Okul dışı öğretim yapılandırılmış, öğretmen ya da rehber liderliğinde ve genellikle önceden planlanmıştır.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN, Arife PARMAKSIZOĞLU

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı; 9. sınıf öğrencilerinin, fizik derslerinin, okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenmesine ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın, öğrencilerin okul dışı bilimsel etkinliklere ilişkin görüşleri ve etkinlikler ile ilgili önerilerinin değerlendirilerek, fizik dersinin okul dışı etkinliklerle desteklenmesinin, öğrenciler üzerindeki etkisinin tartışılmasına katkıda bulunması ve konu ile ilgili yapılacak araştırmalara, kaynak olması beklenmektedir.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN

ABSTRACT

“Out of school education” means that happens during school time and according to the curriculum but uses settings and institutes outside the physical school building. Out-of school education often uses informal education sources for formal education (Salmi, 1993). Science centers, museums, aquariums, botanic gardens, zoos, industrial organizations, planetariums etc. are out-of school environments serving people from every age group.