Makaleler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Hülya ERTAŞ KILIÇ, Ahmet İlhan ŞEN

ÖZ

Araştırma 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara’da bulunan bir Anadolu Lisesi’nde dokuzuncu sınıfta öğrenim gören, toplam 120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bir kontrol grubu ve üç deney grubunun (Deney A, Deney B, Deney C) yer aldığı araştırmada fizik dersi, kontrol grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun olarak yürütülmüştür.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Hülya ERTAŞ, Ahmet İlhan ŞEN, Arife PARMAKSIZOĞLU

ÖZ

Bu araştırmada, okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin, “Enerji” konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2009-2010 Bahar Dönemi’nde Ankara İli’nde bulunan bir Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 58 öğrenci ile yürütülmüştür.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Eray ŞENTÜRK, Ömer Faruk ÖZDEMİR

ABSTRACT

The study, carried out in Ankara, Turkey, examined the effect of Middle East Technical University’s Science Centre (METU SC) on students’ attitudes towards science. The sample consisted of 251 students. The age range of the students varied from 11 to 14. The attitude scale was administered before, immediately after, and one week after a visit to METU SC.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Pınar KÖSEOĞLU, Haluk SORAN, Jürgen STORER

This research aims at developing course content for high school students based on learning in stations on the issue of waste water purification. Learning stations, which is based on student-centred education, is a method employed especially in Europe in recent years. The method is a way of teaching which involves students actively in the process of learning, provides ample opportunities in using teaching aids and materials, and assures the learnt knowledge to be permanent.