Okul Dışı Ortamlarda Fen Derslerinin Öğretilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitimi Projesi  • 12 Nisan 2016

"4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" kapsamında başvurduğumuz; "Okul Dışı Ortamlarda Fen Derslerinin Öğretilmesine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitimi" isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Proje 05-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Bu projede, fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı ortamlarda fen öğretimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu tür otantik ortamlarda kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki düşük başarı oranları ile bu derslere yönelik olumsuz tutum ve algılarının devam etmesi, okul dışı öğrenme ortamlarının fen öğretiminde alternatif bir yöntem olarak düşünülmesine neden olmuştur. Ancak öğretmen yetiştirme programları ile alan yazındaki araştırmalar incelendiğinde özellikle okul dışı etkinliklerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda hâlâ büyük bir boşluğun olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde okul dışı ortamlarda fen öğretimini temel alan akademik çalışmalar son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Bu projede ülkemizde okul dışı çalışmalara yön veren bilim insanlarını tek bir çatı altında toplayarak sahip oldukları bilgi ve deneyimlerini fen bilimleri alanındaki öğretmenlere aktarmaları hedeflenmektedir.

Başvurular ve diğer bilgilendirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen proje sayfamızı takip ediniz.

Proje Sayfası İçin Tıklayınız